Landschap kan worden benaderd als “object”, als sociaal construct en als stelsel van persoonlijke waarden, maar bovenal is het de leefomgeving van mensen. Als fotograaf probeer ik landschappen vast te leggen vanuit een ongewone of juist een verrassende hoek.