Landschapsfotografie

Landschap kan worden benaderd als “object”, als sociaal construct en als stelsel van persoonlijke waarden, maar bovenal is het de leefomgeving van mensen. Als fotograaf probeer ik landschappen vast te leggen vanuit een ongewone of juist een verrassende hoek.

Portretfotografie

Portretfotografie heeft vaak het menselijk gelaat als hoofd onderwerp. Het gebruik van achtergrond of omgeving kan dit ook versterken, ook komt er emotie bij kijken. Ieder heeft zijn eigen mooie kant, als fotograaf is het juist een uitdaging deze juist en mooi vast te leggen.

Productfotografie

Een product kan men van vele kanten benaderen. Dit geldt voor productfotografie ook. Het is de kunst de foto zo te maken dat het product optimaal tot zijn recht komt. En de visie van de makers versterkt.

Macrofotografie

Macrofotografie is het fotograferen op korte tot zeer korte afstand van onderdelen van mensen, dieren, planten of voorwerpen, met de bedoeling ze zo groot mogelijk af te beelden, zodat details zichtbaar worden die met het blote oog moeilijk of niet waarneembaar zijn. Het leuke hiervan is dat je dingen uit het dagelijks leven zichtbaar kan maken.